KRUPS EA8050

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok v čase: 08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00