Čo si postrážiť pri kúpe spotrebiča?

Čo si postrážiť pri kúpe spotrebiča?

Pri prevzatí výrobku od predajcu, si vždy skontrolujte, či sú údaje o značke, type a výrobnom čísle totožné s výrobkom.

U všetkých výrobkov nájdete všetku dokumentáciu, jedná sa o záručný list, návod v slovenskom jazyku a zoznam servisných stredísk.

Ak sa jedná o záručnú opravu, je zadarmo a je účtovaná nositeľmi záruky, pokiaľ servis nezistil pochybenia v užívaní výrobku s rozporom pokynov výrobcu uvedenými v návode na použitie.

Záručný list vždy potvrdzuje predajca, nie servis.

Riadne vyplnený záručný list musí obsahovať:

  • názov, typ a model výrobku
  • výrobné číslo Product Number (u niektorých výrobkov i ART) a sériové číslo
  • dátum predaja
  • pečiatka a podpis predajcu

Pri objednávke záručnej opravy je potrebné nahlásiť:

  • vaše meno, adresu a telefón
  • značku, model, výrobné číslo popr. Prod. No. alebo ART výrobku
  • podrobný popis závady

Pozáručné opravy

Náklady na pozáručnú opravu hradí spotrebiteľ (cesta, práca, materiál). Na každú pozáručnú opravu je poskytovaná záručná lehota:

  • 3 mesiace na prácu
  • 6 mesiacov na materiál (podľa výrobcu až 2 roky)
social position

UPOZORNENIE: dňa 20.5.2022 /piatok/ bude prevádzka otvorená len v čase 09.00 hod. -12.30 hod. Skryť