U plynových sporákov najviac pozornosti venujte údržbe plynovej inštalácie …