Tipy pe umývačku riadu …

Tipy pe umývačku riadu …

Akým spôsobom umývačku zabudovať?

V prípade, že chcete umývačku zabudovať do kuchynskej linky, musíte zabudovanie vykonať podľa návodu výrobcu. Návod je priložený k novej umývačke.

Už pri zabudovávaní umývačky berte ohľad na to, že sa umývačka môže počas používania pokaziť a bude potrebné ju opraviť. Preto zaistite, aby sa umývačka dala jednoducho vybrať bez toho, aby sa poškodila podlaha alebo sa musela celá kuchynská linka rozobrať. K niektorým modelom sú preto priložená umelohmotné násady na nožičky, ktoré umiestnime pod nôžky umývačky.

Umývačka musí stáť rovno a stabilne, čo dosiahneme otáčaním nastaviteľných nožičiek.

Neuťahujte nôžky úplne, pretože sa môže stať, že umývačka bude v tom prípade stáť na dne a nie na nôžkach.

Výška odtoku vody (sifónu) musí byť medzi min. 30cm a max 100cm

 

Akým spôsobom správne udržiavať a čistiť umývačku?

Pre dlhšiu životnosť umývačky a pre kvalitné umývanie je potrebné vykonávať pravidelné čistenie v súlade s návodom na použitie.

Dôležité je, aby ste po každom umývaní vyčistili filtre. Pri odstraňovaní filtra dávajte pozor na to, aby sa prípadné zvyšky jedla nedostali do čerpadla a zablokovali ho. Občas tiež skontrolujte vstrekovacie trysky a filter na kohútiku a podľa potreby ich vyčistite.

Iba starostlivo vyčistené filtre a vstrekovacie trysky budú preukazovať dobré účinky umývanie.

social position

UPOZORNENIE: dňa 20.5.2022 /piatok/ bude prevádzka otvorená len v čase 09.00 hod. -12.30 hod. Skryť